Hem

Tillväxt…eller…mening…eller…samhällsnytta…eller…planetnytta? Vilket värde skapar du?

Frågorna kan vara viktigare än svaren. I en värld där människornas brus gör det allt svårare att lyssna har en klimatkris börjat märkas. I en tid när människor behöver mötas och förbättra saker tillsammans har det blivit allt för lätt att polarisera och individualisera. En existentiell kris. Antropocen som den ensamma människans tidsålder. Så kan vi inte ha det. Vi kan bättre. Värdet vi skapar är inte bara ekonomiskt. Värde och nytta är större än så. Det finns frågor vi inte ställt än.

Jag jobbar med människor i lyssnande, samtal och möten. Med idéutveckling, relationer och kommunikation. Tillsammans med människor som utvecklar och förbättrar samhället. Som skapar mening, samhällsnytta och planetnytta genom resilienta idéer. Människor som är med och skapar den nya upplysningen.

Mina kunder finns i:

  • Nya företag
  • Gamla företag
  • Kommuner
  • Regioner
  • Myndigheter
  • Studieförbund
  • Föreningar
  • Församlingar
  • Partnerskap och projekt

Jag hjälper människor som förstått att vi är bäst när vi tänker långsiktigt, olika och tillsammans. Människor som har frågor. Med något att berätta. Den som känner mening kommer att skapa meningsfulla erbjudanden i ett samhälle som blir mer meningsfullt. Jag hjälper också människor att påverka och kommunicera i relationer på djupet. Genom att hitta rätt människor att möta med det egna budskapet eller erbjudandet. Jag tror att vi kan skapa verkligt värde tillsammans. Vårt värdeskapande kan skapa mening, samhällsnytta och planetnytta.

Jag hjälper dig gärna. Genom att ställa frågor om din idé, din berättelse och ditt uttryck. Din mening behövs. Du är värdefull.