LärOlika

Jag är engagerad i LärOlika. LärOlika skapar unika möten och samtal mellan människor som verkar i samma stad – men i olika världar. Det ger alla en chans att utveckla sitt eget ledarskap, lära känna nya människor och tänka nytt. Detta leder till mer nyfikna människor som värdesätter och drar nytta av olikheter.

LärOlika är det bästa ledarskapsprogram jag gått. Eftersom det inte handlade om att leda utan om att lyssna och mötas.