Om Fredrik

Klarspråk.
Lyssnande.
Kommunikation.
Relationer.
Mening.

Jag vill bidra till klarhet och minskat brus i en samtid där vi i en begynnande klimatkris verkar få det allt svårare att nå fram till den vi behöver nå med goda idéer och erbjudanden. Som människa vill jag leva i – och vara medskapare i – sammanhang som håller samman och tar hänsyn till allt levandes rätt att få existera och leva på samma sätt som vi själva vill. Vi är närmare än vi tror ganska ofta. Jag har fler frågor än svar. Det är så jag kan hjälpa till.

Det finns mellanrum där olika människor fortfarande möts och lyssnar på varandra. Där livsåskådningar, politik, kultur, näringsliv och civilsamhälle korsar varandras vägar utvecklas idéer som påverkar vår samhällsutveckling. Men våra möten och sammanhang påverkar också allt annat liv, alltså djuren, naturen och ekosystemen vi är beroende av. Så mellanrummen vi kan mötas i är ofta fler än vi tror.

I de här mellanrummen jobbar jag och får människor att mötas och diskutera viktiga saker genom att lyssna på varandra. Jag vill bidra till verkligt hållbar samhällsförbättring där nya och remixade idéer löser problemen de gamla idéerna skapade. Om det ska hända måste vi förstå hur människor påverkar varandra och allt annat levande. I våra relationer delar vi kunskap känslor och erfarenhet. När vi gör detta bra blir livet meningsfullt och då kan vi medvetet bidra till samhällsnytta och affärsnytta samtidigt, utan att äventyra kommande generationers möjligheter att göra samma sak. Där får vi en ny möjlighet att skapa planetnytta.

Allt hänger ihop. Det är inte alla mot alla, det är alla med alla. I ett stort sammanhang och tillsammansskap som vi kan kalla världen.

Det kallades länge hållbar utveckling, men egentligen är det förbättring genom omställning det handlar om. Att vi återanpassar oss till de naturliga system vi inte hittat på genom att förbättra de olika idéer och system vi själva hittat på. Eller skapa något nytt.

Jag är kulturvetare (och teologistudent) och har jobbat länge med kommunikation, idé- och affärsutveckling. Mina studier omfattade en gång idéhistoria, kommunikationsvetenskap, socialpsykologi, pedagogik, u-landskunskap, kulturgeografi, språk och interkulturell kommunikation. Mitt arbete har alltid utförts i gränslandet mellan det offentliga och det privata. Bland annat på Regeringskansliet, Tullverket, Örebro universitet, Four PR, i Miljöpartiet och i olika kommuner. Jag har varit en liten pusselbit i det nationella, regionala och lokala tillväxt- och utvecklingspusslet. Jag har startat och drivit flera företag ensam och tillsammans med andra.

Jag vill möta människor. Som en lyhörd rådgivare och mentor med gedigen erfarenhet av att hjälpa beslutsfattare. Under åren har jag förstått att jag också kan vara en uppskattad utbildare, moderator och mötesledare. I en djup övertygelse om människans förmåga att skapa kreativa och goda idéer är jag något av en entreprenörskapsaktivist som gärna gör det lättare för olika människor att utveckla de idéer som krävs för att skapa något klokare, bättre och mer resilient.

Kvalitet går före kvantitet när jag arbetar. Allt började en gång med musik, grafisk formgivning och fotografi. Fortsatte med sociologi och socialpsykologi, mer musik, politik, meditation och löpning. Och allt fortsätter, samtal för samtal. Eller i tystnad, stillhet och eftertanke. Som under en paddeltur på en spegelblank vattenyta en varm sommarkväll. Jag längtar nästan alltid till havet, stora lövskogar och Berlin. Min hemadress har historiskt funnits i Örebro eller Stockholm. I framtiden finns den söderut. Någon gång kommer jag att bo i Malmö. Jag jobbar där jag är efterfrågad. Just nu ofta i Mälardalen. Två unga kvinnor kallar mig pappa, och det är nog egentligen det allra viktigaste.

Och jag är djupt övertygad om att det bästa inte har hänt än.

Sedan september 2023 är jag antagen som prästkandidat i Strängnäs stift.

Här hittar du Fredrik Welanders fullständiga konsultprofil och CV.

Du når mig enklast genom 070-2936151 eller fredrik.welander@kulturvetare.se. Jag föredrar samtal framför statusuppdateringar.