Tjänster

Affärsutveckling. Samhällsutveckling.
Verksamhet.
Kommunikation.

Förbättring alltså.

Jag arbetar med samhällsförbättring med utgångspunkt från människors mening, idé- och affärsutveckling, samhällsnytta och planetnytta. I mitt företag erbjuder jag stöd, rådgivning, utbildning, föreläsningar, utveckling och produktion av samtal, möten och sammanhang. Alltid med hållbar samhällsförbättring som mål.

Som kulturvetare, kommunikationsexpert och förändringsagent hittar du mig i gränslandet mellan näringsliv, civilsamhälle och kommun/region/stat. Tillsammans med mina uppdragsgivare skapar jag en djupare förståelse för att relationer mellan olika aktörer i olika perspektiv är det som skapar resultat och nya idéer.

Där hittar vi den nya upplysningen.