Hållbar idéutveckling

Mening.
Samhällsnytta.
Planetnytta.
Ekonomisk resiliens.
Hållbar idéutveckling.

Människor och våra idéer är grundläggande för utvecklingen av vårt samhälle. Tillsammans med miljöekonomen Sara Bronner utvecklade jag en filosofi för hållbar idéutveckling en gång. Den filosofin är en utgångspunkt i mitt arbete när jag hjälper:

 • Förändringsledare
 • Nya företagare
 • Gamla företagare
 • Innovatörer
 • Framtidsagenter
 • Entreprenörer
 • Startups
 • Förnyelsebyråkrater
 • Projektgrupper
 • Ledare
 • Beslutsfattare
 • Föreningar
 • Församlingar

Eller helt enkelt människor som vill jobba med hållbar idé- och affärsutveckling. Som har förstått att vi inte har plats för fler ohållbara idéer på planeten vi håller på att växa ur. Att vi behöver idéer som läker planeten och för människor samman. Filosofin används också för att utbilda andra människor som är med i entreprenörskapsfrämjandet och samhällsutvecklingen på olika sätt – rådgivare, mentorer, utbildare och andra.

Anledningen är enkel. Det finns inte plats för fler ohållbara idéer. All mänsklig tanke- och idéutveckling måste balanseras mellan (och skapa) fyra olika nyttor:

 • Idén skapar värde och mening för människan som utvecklar den
 • Idén skapar värde och samhällsnytta genom att bidra till ett bättre liv för andra människor, utan att göra livet sämre för någon
 • Idén utvecklas inom planetens gränser och skapar värde och planetnytta för allt levande och ekosystemen
 • Idén skapar värde genom att vara ekonomiskt resilient och självförsörjande (och skapar ett överskott till den som utvecklar den)

Samtida idé- och affärsutveckling har sin tyngdpunkt i ekonomin. Framtida idéer måste vara bättre än så. Bredare och djupare. Rotade i verkliga behov istället för påhittade begär.

Jag hjälper människor till ett hållbart entreprenörskap och en idéutveckling som får plats i en cirkulär ekonomi. Med hjälp av andra verktyg som Donut-ekonomics och en hållbarhetsremixad Business Model Canvas vill jag använda min kunskap och erfarenhet i den här filosofin för att hjälpa människor att komma ut i samhället med idéer som är värdeskapande på riktigt, utan att belasta människor, djur och natur.

Samhället behöver ett verkligt hållbart entreprenörskap. Då behöver vi nya rådgivare och nya företagare som kompletterar det vi gjort hittills. Då är nya verktyg och metoder bra.