Rådgivning och mentorskap

Det är snällt att be om hjälp. Det går nog inte att lita på den som aldrig gör det.

En av de bästa grejerna vi människor kan göra är att be om hjälp. En annan är att ge hjälp. Jag erbjuder rådgivning och mentorskap till människor som behöver hjälp för att utveckla hållbara idéer, personlig kommunikation och levande sammanhang. Inte sällan i relationer till unga företagare, entreprenörer eller ledare.

Min utgångspunkt är balanserad i mening, samhällsnytta, planetnytta och ekonomisk resiliens. Där försöker jag stå närvarande och lyssna på den som ber om hjälp. Som nästan alltid redan bär på svaren hen söker. Men som i dialog och relationer möter en annan människa med respekt och förtroende.

En av de bästa grejerna jag vet är att koppla samman människor som kan hjäpa varandra i relationer. Jag är gärna mentor eller rådgivare åt:

  • Entreprenörer
  • Studenter
  • Förändringsledare
  • Ideellt engagerade ledare
  • Kulturskapare och kreatörer