Partners

Oftast jobbar jag i nära relationer med mina uppdragsgivare. Gärna i liten skala där kvalitet och långsiktiga resultat går före kvantitet och kortsiktig bekräftelse. Men, jag är aldrig ensam. Vill inte vara det. Alltså har jag flera olika partners jag arbetar med på olika sätt när det gör resultatet bättre. Forskare, kommunikatörer, fotografer, pedagoger, producenter, filmare, experter och andra kreativa och kunniga människor. Så kan jag bredda och fördjupa mitt erbjudande, men också skapa viktiga relationer till andra människor som vill skapa hållbar samhällsförbättring.