Olika, omställning & samtal

Två saker är grundläggande i nästan allt jag gör. Att olika är bra. Att samtal är bra. Därför försöker jag skapa eller bidra i sammanhang där detta är själva kärnan. Det gör att jag jobbar med samtalskonceptet Hållbarhet & Existens, att jag engagerat mig i LärOlika, Omställningsnätverket och försöker bjuda in till fredagssamtal hemma i mitt kök.