Strategi och analys

Kloka lokala strategier.
Och globala hållbarhetsmål.

Vi människor har kommit överens om många bra saker. Som de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030, de mänskliga rättigheterna och andra demokratiska principer. Vi kan hämta väldigt mycket utvecklingskraft och förvaltarskap i sådana överenskommelser. Som i ett timglas rinner de globala, nationella, regionala och lokala målen nedåt och bidrar till lokala, regionala, nationella och globala resultat. På vägen passerar de vår egen strategi. Eller skapar den.

Det pekar jag ofta på när jag gör strategier och analyser. Jag stöttar uppdragsgivare som vill utveckla och stärka sitt arbete på olika sätt. Det kan handla om övergripande strategier för kommunikation, ledarskap och hållbarhet, med långsiktiga mål. Det kan också handla om mer specifika strategier för kommunikationsinsatser, översiktsplaner, utvecklingsprogram, näringslivsprogram, kulturutveckling, plats- och attraktionsmarknadsföring.

Jag stöttar också företag och organisationer som ser ett behov av att ifrågasätta gamla arbetssätt, och skapa bättre affärsmodeller. Jag arbetar också gärna med att ta fram kommunikationsstrategier och påverkansarbete som syftar till att uppnå en omställning vi förbundit oss att göra.

Jag hjälper mina uppdragsgivare att fatta kloka strategiska beslut – som både stärker den egna utvecklingen, och samtidigt bidrar till att vi når de globala hållbarhetsmålen. För att kunna skapa genomtänkta strategier krävs både skarpa analyser och goda rådgivare. Genom att vända på perspektiv, försöka tydliggöra konsekvenser av olika alternativ och vara ärlig med dessa kommer de strategiska besluten att bli bättre. Därför lägger jag mycket tid på att lyssna på beslutsfattare.