Hållbarhet & Existens

Tillsammans med Sara Bronner och i samarbete med Nikolai församling (Svenska kyrkan Örebro) och Studieförbundet Bilda har jag utvecklat samtalskonceptet Hållbarhet & Existens. Där vi utmanar de politiska, ekonomiska och teknologiska perspektiven på klimatkrisen med teologiska, filosofiska, sociologiska och psykologiska perspektiv.

Våren 2021 spelade vi in fem samtal i S:t Nicolai kyrka i Örebro.