Kunskap och utbildning

Värdeskapande lärande.
Kunskapen finns redan.

Alla människor bär redan på kunskap och erfarenhet. Därför älskar jag uppdrag där jag får bidra till värdeskapande lärande. På egen hand och i samarbete med andra utbildare så utvecklar och anpassar jag utbildningar utifrån varje uppdragsgivares unika behov och förutsättningar. Allt från korta inspirationsföreläsningar till hela utbildningspaket för universitetsstudenter. Jag vet hur viktigt det är att möta dem jag utbildar i ögonhöjd. Det är två helt olika saker att möta en ledningsgrupp som vill förstå framtidens hållbarhetsutmaningar bättre, och en grupp studenter som ska lära sig att göra hållbarhetsanalyser av en idé. Grupper och människor är alltid olika. Och nästan alltid vet vi redan det vi behöver veta. Men behöver hjälpa att förstå hur, vad och varför vi ska tillämpa det vi redan vet.

Områden jag utbildar inom:

  • Hållbart entreprenörskap och idéutveckling
  • Hållbar besöksnäring
  • Konstnärligt entreprenörskap
  • Kultur- och platsutveckling
  • Relationer och påverkan
  • Kvalitativ kommunikation
  • Lyssnande
  • Existentiella och meningsfulla perspektiv på idé- och samhällsutveckling

2020 skapade jag tillsammans med Sara Bronner och Josephine Hedlund (Coompanion) utbildningen Framtidsentreprenörerna där vi mötte människor i olika åldrar och med olika bakgrunder i verkligt hållbar idé- och affärsutveckling. En utbildning som lett till att nya företag startats och gamla fått ny kraft och förändrad inriktning.

Tolv minuter om Framtidsentreprenörerna. Filmat av HW Film.