Text och berättande

Din berättelse är relevant.
Men inte för alla.

Med djup insikt i relationer, påverkan och strategisk kommunikation kan jag effektivt producera text och bild. Det börjar med insikten att ALLA är en dålig målgrupp. Att all kommunikation är personlig och kommer att nå fram via rekommendationer. Med respekt för den vi vill nå. Det handlar inte om att nå flest. Det handlar om att nå dem som verkligen kan ha nytta av att möta mig och mitt budskap.

Jag är en erfaren skribent och använder klarspråk för att föra över kunskap och insikt. Alltid med människan i fokus. Det kan låta som en klyscha, men det är mitt intresse för människor som är grejen. Budskapet blir aldrig starkare än människan som framför det, eller människan som tar emot det. Berättelsen blir därför avgörande.

Då behöver komplicerade sammanhang kommuniceras klart och tydligt. Tillsammans med mina uppdragsgivare hittar jag kloka sätt att beskriva processer och utveckling med hjälp av språket. I text och berättande. Exempelvis i:

  • Tydliga rapporter och strategier.
  • Klarsynta analyser.
  • Korta informationstexter.
  • Digital kommunikation.
  • Infografik.
  • Debattartiklar och pressmeddelanden.
  • Presentationer som märks.
  • Klarspråk.

Jag hjälper mina uppdragsgivare att göra sin berättelse tydlig. Inte sällan genom att vara personlig. Jag arbetar även med partners, eftersom jag är beroende av kreativa samarbeten. Formgivare, fotografer, filmare, skribenter, strateger. Rätt människa som kan hjälpa till när det behövs.